Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

KAREL PIPPICH

VÝROČÍ
Datum: Pondělí 29. března 2021
Místo: Chrudim

Karel Pippich

  • nar. 21. dubna 1849 ve Zlonici
  • zemřel 29. března 1921 v Chrudimi
  • český právník, politik, sokolský funkcionář, organizátor hudebních a divadelních představení, herec, režisér, hudebník, zpěvák, spisovatel, filantrop, vlastenec
  • díky jeho zásluhám a podpoře kulturního a společenského života se Chrudim začala nazývat "Athény východních Čech".

Narodil se 21. 4. 1849 jako syn právníka Emanuela Pippicha ve Zlonicích u Slaného, o čtyři roky později se s rodiči přestěhoval do Chrudimi, kde si jeho otec otevřel advokátní kancelář. V Chrudimi vystudoval gymnázium a poté odešel do Prahy po vzoru svého otce studovat práva. Roku 1874 se do Chrudimi vrátil již natrvalo a působil v advokátní kanceláři svého otce. Advokátní kancelář později převzal a vedl ji až do konce svého života.

Téměř okamžitě se zapojil do chrudimského kulturního života. Byl členem hned několika spolků např. Umělecké besedy, Spolku k podpoře české literatury, Jednoty zpěváckých spolků nebo Sokola. Roku 1885 se stal starostou chrudimského Sokola a od roku 1904 byl dokonce starostou Východočeské sokolské župy a prvním náměstkem starosty České obce sokolské. V letech 1889-1890 a poté 1895-1913 byl poslancem zemského sněmu.

Ve všech těchto funkcích podporoval chrudimskou kulturu, pořádal hudební soaré, na nichž sám i zpíval nebo byl autorem písňových cyklů. Již za studentských let ho uhranulo divadlo a stal se činným chrudimským ochotníkem, ve svém zájmu pak pokračoval i za studií v Praze. V Chrudimi navázal na divadelní aktivity Aloise Gallata. V letech 1882-1897 vedl ochotnický soubor a působil zde jako režisér. V roce 1886 například zprostředkoval zakoupení divadelních dekorací Prozatímního divadla od správy Národního divadla. Vždy se snažil o zvýšení úrovně chrudimské ochotnické scény, představil divákům nejen hry slavných dramatiků, ale i svou vlastní tvorbu. Většina jeho her byla uvedena s úspěchem na scéně Prozatímního a Národního divadla, velmi často je také hrály kočující divadelní společnosti. Od roku 1885 působil v Ústřední matici divadelních ochotníků československých a v letech 1890-1895 byl i předsedou.

Díky jeho neutuchajícímu zájmu a rozvoji chrudimské kultury se zasloužil o to, že se právě tomuto městu říká Athény východních Čech. Podnítil dokonce i vznik nově vybudovaného chrudimského divadla, které bylo právě na jeho počest a zásluhy v oblasti nejen kulturní pojmenováno Divadlem Karla Pippicha. Zemřel 29. 3. 1921, jeho pohřbu se účastnilo 670 sokolů, nespočet chrudimských občanů a úctu mu vzdal i politik Karel Kramář.

Prohlédněte se INTERNETOVOU VÝSTAVU Regionálního muzea v Chrudimi

 

 

Fotogalerie