Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Krajská přehlídka školních dětských pěveckých sborů 2020

Datum: Pondělí 6. dubna 2020 v 09:00 hodin
Místo: Muzeum Chrudim

Probíhají jednání o možném náhradním termínu.

NIPOS-ARTAMA pořádá během března a dubna ve spolupráci s místními pořadateli celkem 14 krajských postupových přehlídek pro dětské pěvecké sbory. Sbory se přihlásí na postupovou přehlídku ve svém kraji. Pokud by se jim termín ze závažných důvodů nehodil, mohou se po konzultaci s místním pořadatelem zúčastnit postupové přehlídky v jiném kraji, kde mohou být hodnoceni, ale bez nároku na postup.

Sbory hodnotí na postupových přehlídkách tříčlenná odborná porota, která může udělit pásmové hodnocení (zlaté, stříbrné, bronzové) a případně také zvláštní ocenění.

Na každé postupové přehlídce doporučí odborná porota jeden sbor k postupu na Celostátní přehlídku školních dětských pěveckých sborů, která se uskuteční 29. – 31. května 2020 v Uničově.

Více informací (po kliknutí zde).

Gabriela Beranová, Chrudimská beseda, Městské kulturní středisko, Široká 85, 537 01 Chrudim tel.: 469 660 665, e-mail: beranova@chbeseda.cz