Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Salvátorská pouť

Datum: Sobota 5. srpna 2017
Místo: Chrudim

Pouť proběhne v termínu od pátku 4. srpna do neděle 6. srpna 2017.

Římskokat. farnost Chrudim

Salvátorská pouť 2017

Ikony Krista ve východokřesťanské tradici

Přednáška doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D.

Čtvrtek 3. srpna v 19 hodin • Farní sál

Večer chval

Křesťanské písně, biblické texty, modlitba.

Pátek 4. srpna v 19.30 hodin • Kostel sv. Kateřiny

Možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora

Slavnostní zpívané nešpory, adorace.

Sobota 5. srpna v 18 hodin • Kostel sv. Kateřiny

Mše svatá

Celebruje P. Petr Soukal

Neděle 6. srpna v 8.30 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Slavnostní poutní bohoslužba

Celebruje P. Vojtěch Novotný. Hudbou a zpěvem doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr.

Neděle 6. srpna v 10 hodin 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora

Neděle 6. srpna od 11.30 do 15 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie