Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Salvátorská pouť

Datum: Pátek 4. srpna 2017
Místo: Chrudim

Pouť proběhne v termínu od pátku 4. srpna do neděle 6. srpna 2017.

O pouti v Chrudimi s panem doktorem Pavlíkem.

Nedělní mši bude celebrovat pan Petr Soukal - ukázka z jeho PRIMICE - první mše po vysvěcení.

Mini ukázka z roku 2015

Římskokat. farnost Chrudim

Salvátorská pouť 2017

Ikony Krista ve východokřesťanské tradici

Přednáška doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D.

Čtvrtek 3. srpna v 19 hodin • Farní sál

Večer chval

Křesťanské písně, biblické texty, modlitba.

Pátek 4. srpna v 19.30 hodin • Kostel sv. Kateřiny

Možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora

Slavnostní zpívané nešpory, adorace.

Sobota 5. srpna v 18 hodin • Kostel sv. Kateřiny

Mše svatá

Celebruje P. Petr Soukal

Neděle 6. srpna v 8.30 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Slavnostní poutní bohoslužba

Celebruje P. Vojtěch Novotný. Hudbou a zpěvem doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr.

Neděle 6. srpna v 10 hodin 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora

Neděle 6. srpna od 11.30 do 15 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie